SERVICEVILKÅR FOR SPLITSHIFT

København den 15.07.2020

Disse servicevilkår (”Servicevilkårene“) regulerer din brug af Splitshift Standard websteder, apps og online-tjenester, som vi driver, og som linker til disse Servicevilkår (”Tjenesterne“). Ved at bruge Tjenesterne accepterer du, at være bundet af denne Aftale.

Husk, at tjenester kun er beregnet, til dine egne forretningsformål. Du accepterer, at du ikke indgår disse Servicevilkår som forbruger. Vi tilbyder alle virksomheder (defineret nedenfor) en Splitshift Small, Split Shift Medium og Splitshift Enterprise mulighed, som giver virksomheden mulighed, for at få adgang til, behandle samt slette alle data, der er indsendt eller tidligere leveret via Tjenesterne, inklusivt alle filer, funktioner og kommunikation, alle grupper og alle beskeder på Split Shifts chat, der tidligere var delt i en forretningsgruppe eller forretningssamfund. Dette vil omfatte alle data, der deles af enhver Standard konto inden for den Erhvervsgruppe eller -samfund, inklusive alt Splitshift’s chat indhold. Se Splitshift privatlivspolitik for mere information. Hvis virksomheden vælger at opgradere til Split Shift Small, Splitshift Medium eller Splitshift Enterprise, er du muligvis nødt til at acceptere, et nyt sæt vilkår på det tidspunkt, herunder en ny politik for acceptabel brug af Splitshift.

For at lære mere om forskellene mellem Splitshift Standard og Splitshift Small, Splitshift Medium og Splitshift Enterprise, se www.splitshift.dk. Sørg for, at du har alle nødvendige samtykker og tilladelser, før du sender oplysninger om andre brugere af tjenesterne, eller din virksomhed på Splitshift.


1. Aftale.

1.1. Din aftale med os indeholder disse servicevilkår, samt Splitshift privatlivspolitik (“Aftale”). Bestemmelserne i denne aftale vil kontrollere alle direkte modstridende bestemmelser, som findes i Splitshift Standard privatlivspolitik.

1.2. Hvis du er bosiddende i, eller har dit vigtigste forretningssted i EU, er denne aftale en aftale mellem dig og Splitshift Danmark. I denne aftale betyder henvisninger til “Splitshift” “os”, “vi” og “vores” til Split Shift Danmark, alt efter hvad der er relevant.

1.3. Du repræsenterer og garanterer, at du har kapacitet til at indgå denne Aftale vedrørende Tjenesterne.

1.4. Tjenesterne er kun beregnet til brug af personer, der er 13 år eller derover. Før du bruger tjenesterne, bekræfter du os, at du (a) er 13 år eller derover, eller (b) hvis du er mellem 13 og 17 år, har du har lovligt forældre- eller værgesamtykke, og er fuldt ud i stand til at indgå, og overholde denne aftale.


2. Dit forretningsfællesskab og grupper.

2.1 For at oprette en Splitshift Standard konto skal du enten tilmelde dig via:

(a) en e-mailadresse, der er leveret til dig af din arbejdsgiver, eller af anden faglig forening eller organisation (”Virksomheden“), ved hjælp af deres e-mail-forretningsdomæne (”Business e-maildomæne“). Hvis du er den første person, der bruger et specifikt forretnings e-mail domæne, til at oprette en Splitshift Standardkonto, opretter vi et nyt Splitshift Standard-community til din virksomhed. Hvis en person fra din virksomhed allerede har oprettet et Splitshift Standard-community for din virksomhed, ved hjælp af det pågældende forretnings e-mail domæne, tilføjes du muligvis automatisk til dette community, eller du kan have mulighed, for at tilmelde dig et eksisterende samfund, eller oprette et nyt community; eller

(b) en personlig e-mailadresse, telefonnummer eller anden legitimation, der ikke ejes af en virksomhed, har du ikke mulighed for, automatisk at deltage i et eksisterende Splitshift Standard-community, medmindre du er blevet inviteret til det. Hvis du er den første person, der bruger det specifikke forretnings e-mail domæne, til at oprette en Splitshift Standard konto, opretter vi et nyt Splitshift Standard-community til din virksomhed.

Alle brugere inden for det samme community, kan se andre brugere i deres community, oprette grupper eller slutte sig til eksisterende grupper.

2.2. Du anerkender, at du alene er ansvarlig for de formål, som du bruger Tjenesterne til, samt dit indhold (defineret nedenfor).

2.3. Du anerkender og accepterer, at når som helst, hvis du har oprettet en Splitshift Standard konto:

(a) med et forretnings e-mail domæne, kan virksomheden vælge at påtage sig, og have fuld kontrol over (inklusive muligheden for at slette): (i) Erhvervslivet; (ii) din Splitshift-konto; (iii) alle grupper du opretter eller deltagelse i et erhvervsliv; og (iv) alt eksisterende og fremtidigt indhold (defineret nedenfor); eller

(b) en personlig e-mailadresse, telefonnummer eller anden legitimation, der ikke ejes af en virksomhed, og som har delt indhold, inden for en forretningsgruppe eller et samfund (eller samfund), som blev oprettet eller administreret af brugere, der er tilsluttet et forretnings e-mail domæne, kan virksomheden (i) vælge at påtage sig, og have fuld kontrol over (inklusive evnen til at slette): (i) Erhvervslivet eller lokalsamfundene; (ii) alle grupper der oprettes eller deltager i det erhvervscommunity; og (iii) alt eksisterende og fremtidigt indhold, der deles inden for det community, inklusivt alt indhold på Splitshift’s chat, med medlemmer af det erhvervscommunity. Virksomheden, efter opgradering til Splitshift Small, Splitshift Medium eller Splitshift Enterprise, har også adgang til, og synlighed over alle interaktioner, man har haft, og indhold som man har delt med en bruger, med et forretnings e-mail domæne, inklusivt grupper og Splitshift Chat.


3. Andre Splitshift-tjenester.

3.1 Din Splitshift Standard konto er forskellig fra din personlige Splitshift-konto (”Personlig Splitshift konto“) og andre konti, du måtte have for andre Splitshift-tjenester. Alle aktiviteter, som du deltager i på din personlige Splitshift konto, eller andre Splitshift konti, herunder kopiering, deling eller på anden måde overførsel af indhold fra din Splitshift Standard konto, til din personlige Splitshift konto, reguleres af Splitshift’s erklæring om rettigheder, ansvar og datapolitik eller andre vilkår af tjenester, som er knyttet til den relevante Splitshift-tjeneste.


4. Dit indhold.

4.1. I denne aftale betyder ”Dit indhold” indhold, materiale og informationer, herunder uden begrænsning af information, lydoptagelser, fotografier, videoer, dokumenter eller andet materiale, som du som bruger opretter, sender, uploader, offentliggør, viser, linker eller tilpasser, gemmer eller transmittere i forbindelse med Tjenesterne.

4.2. Du repræsenterer og garanterer, at du har, eller har sikret dig, alle nødvendige rettigheder (herunder immaterielle rettigheder) og tilladelser til at dele, distribuere, offentliggøre og stille dit indhold til rådighed, og licensere dit indhold, og at dit indhold ikke vil krænke tredjeparts rettigheder. Vi hævder ikke ejerskab i dit indhold, undtagen for vores indhold (defineret nedenfor), som vi licenserer til dig, der kan blive indarbejdet i dit indhold.

4.3. Visse elementer i tjenesterne giver dig mulighed, for at indsende eller dele dit indhold til tjenesterne eller med andre brugere. Du er indforstået med, at hvis du gør dette, vil dit indhold være synligt for andre, og du accepterer, at de frit kan se, bruge, distribuere, gengive, vise, tilpasse og overføre dit indhold i forbindelse med deres brug af tjenesterne.

4.4. Du er alene ansvarlig for dit indhold. Vi påtager os intet ansvar for nøjagtigheden, eller på anden måde af dit indhold, som vi lagrer og behandler på dine vegne. I den periode, du har en Splitshift Standard brugerkonto, kan du slette dit indhold, som er gemt på Tjenesterne. Oprettelse af sikkerhedskopier af dit indhold er dit eneste ansvar, og vi er ikke ansvarlig for tab af eller skade på dit indhold.

4.5. I betragtning af din adgang og brug af Tjenesterne, giver du os i varigheden af din brug af Tjenesterne (eller i tilfælde af, at din virksomhed vælger at påtage sig, og har fuld kontrol over dit community eller en anden virksomhed, vælger at antage og have kontrol over et forretningsfællesskab, inden for hvilket du har delt dit indhold, i henhold til afsnit 2.3, varigheden af din virksomheds eller anden virksomheds brug af tjenesterne), en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ubegrænset, overførbar, sublicensiere bar, fuldt betalt, royaltyfri licens til at bruge dit indhold: (a) Til at levere, vedligeholde og forbedre tjenesterne (inklusivt Splitshift tjenesterne); (b) som krævet eller tilladt i henhold til denne aftale; eller (c) som ellers er skriftligt aftalt med dig. Forudsat at din virksomhed eller en anden virksomhed, ikke vælger at påtage sig, og have fuld kontrol over dit erhvervsliv eller deres forretningsfællesskab, inden for hvilket du har delt dit indhold, slutter denne licens på den tidligere dato, hvor dit indhold eller din brugerkonto slettes. Du forstår imidlertid, at fjernet indhold kan forblive i sikkerhedskopier i en rimelig periode.


5. Din brug af Splitshift Standard.

5.1. I denne aftale betyder ” Vores indhold ” Tjenesterne og indholdsinformationen, materialerne, computerkodning og software, der er del af Tjenesterne, herunder uden begrænsning af software, dets “udseende og fornemmelse”, billeder, tekst, grafik, illustrationer, varemærker, fotografier, lyd, videoer og lyd, men ikke dit indhold.

5.2. Under forudsætning af betingelserne, og betingelserne i denne aftale, har du i løbetiden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-licenser bar ret til adgang og brug af vores indhold, til dine egne interne forretningsformål inden for din virksomhed, i overensstemmelse med denne aftale. Ingen ejendomsrettigheder overføres til dig. Splitshift og dets licensgivere bevarer alle rettigheder, ejendomsret og interesser (inklusive alle intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til Tjenesterne, og enhver og alle relaterede og underliggende teknologier, samt afledte værker, ændringer eller forbedringer af nogen af de foregående, som er oprettet af, eller er på vegne af Splitshift, inklusivt tiltag baseret på din feedback (Afsnit 13). Ingen rettigheder tildeles dig, medmindre det udtrykkeligt er beskrevet i denne aftale.


6. Privatlivspolitik og sikkerhed.

6.1. Du skal henvise til Splitshift Standard privatlivspolitik for flere detaljer om, hvordan dit indhold og data, som er sendt til os, eller oprettet som en del af din brug af tjenesterne, administreres.

6.2. Vi vil tage passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod uautoriseret eller ulovlig adgang, til brug af eller behandling af dit indhold.


7. Acceptabel brug og dit indhold.

7.1. Splitshift Standard er en Splitshift service, og Splitshift Community Standards skitserer vores forventninger til det indhold, du sender til dit Splitshift Standard community, og dine aktiviteter på Splitshift.

7.2. Vi kan implementere automatiserede teknologier, til at opdage børnepornografi eller andet misbrugsmateriale, der kan skade vores tjenester, brugere eller andre. Vi forbeholder os ret til, men i det maksimale omfang som loven tillader, fraskriver vi os enhver forpligtelse til at redigere, suspendere adgang til, begrænse distribution af eller fjerne noget af dit indhold, som vi vurderer at er i strid med denne aftale.


8. Websteder med tredjepart.

8.1. Vores indhold kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Dette indebærer ikke vores påtegning af noget websted, og vi er ikke ansvarlige for handlinger, indhold, information eller data fra tredjepartswebsteder eller handlinger, eller et link indeholdt i dem, eller for ændringer eller opdateringer til dem. Tredjeparts websteder giver sandsynligvis deres egne vilkår og betingelser for brug og fortrolighedspolitikker, der måtte gælde for dig.


9. Din brug af tredjepartsapplikationer.

9.1. Vi kan tillade tredjepart at udvikle og opstille tilgængelige tjenester og applikationer, der supplerer din brug af tjenesterne. Din brug af sådanne tjenester og applikationer er underlagt udbyderens egne vilkår og politikker, og du anerkender og accepterer, at enhver brug er på egen(din) risiko.


10. Suspension og opsigelse.

10.1. Vi kan opsige din konto eller denne aftale (helt eller delvist), af enhver grund til enhver tid.

10.2. Vi forbeholder os ret til at begrænse din adgang til, ændre, trække, suspendere eller indstille Tjenesterne (eller en del af dem) til enhver tid, efter vores eget skøn, uden varsel til dig. Vi kan muligvis gøre det, for eksempel, hvis vi ikke længere er i stand til at kunne levere en tjeneste, antyder brugerfeedback, at vi er nødt til at foretage en ændring, på grund af teknologiforbedringer, eller hvis vores tredjeparts tjenesteudbydere holder op med at tillade os, at bruge eller give adgang til deres ressourcer.

10.3. Hvis din Splitshift Standard brugerkonto eller Tjenesterne opsiges, ophører din ret til at få adgang til og bruge Tjenesterne samt dit Indhold straks, og enhver licens, der er tildelt i henhold til denne Aftale, ophører.

10.4. Ved opsigelse eller udløb af din Splitshift Standard brugerkonto, eller denne aftale af en eller anden grund, fortsætter afsnit 5, 6, 7 og 11-14 i denne aftale, og alle andre relaterede sektioner fortsat.


11. Garantier og begrænsning af ansvar.

11.1 Du vil løse ethvert krav, årsag til handling eller tvist (krav), du har med os, der hidrører fra eller vedrører denne aftale, eller Splitshift standard udelukkende i Københavns byret, og du accepterer at underkaste dig den personlige jurisdiktion for sådanne domstole, med det formål, at retstvist følge alle sådanne krav. Lovgivningen i Københavns byret regulerer denne aftale såvel som ethvert krav, der måtte opstå mellem dig og os, uden hensyntagen til konflikt med lovbestemmelser.

11.2 Hvis nogen fremsætter et krav mod os, i forbindelse med dine handlinger, indhold eller information på Splitshift, vil du skadesløsholde og holde os uskadelige fra og imod alle skader, tab og udgifter af enhver art (herunder rimelige juridiske gebyrer og omkostninger), i forbindelse med sådan påstand. Selvom vi leverer regler for brugeradfærd, kontrollerer eller dirigerer vi ikke brugernes handlinger på Splitshift, og er ikke ansvarlige for det indhold eller de informationer, som brugerne transmitterer eller deler på Split Shift. Vi er ikke ansvarlige for noget stødende, upassende, uanstændigt, ulovligt eller på anden måde kritisk indhold eller information, du måtte stødagtigt formidle på Splitshift. Vi er ikke ansvarlige for adfærd, hvad enten det er online eller offline, for enhver bruger af Splitshift Standard.

11.3 Vi prøver at beholde Splitshift, bug-free og sikker, men din brug af tjenesten er op egen risiko. Vi leverer Splitshift, som er uden nogen udtrykkelige eller implicerede garantier inkluderet, men ikke begrænset til, implicerede garantier for salgbarhed, egnethed til et særligt formål og ikke-overvågning. Vi garanterer ikke, at Splitshift altid vil være sikker eller fejlfri, eller at Splitshift altid vil fungere uden eftervirkninger, forslag eller uforhold. Splitshift er ikke ansvarlig for handlinger, indhold, oplysninger eller data over tredjeparter, og du lader os, vores direktører, officielle medarbejdere og eksterne konsulenter bearbejde dine data, både bekendt og ubekendt.

Vi vil ikke være ansvarlige over for dig, for noget tabt fortjeneste eller andre konsekvenser, særlige, indirekte eller tilfældige skader, der opstår ud af, eller i forbindelse med denne erklæring eller arbejdssted, selvom vi er blevet tilrådet muligheden for lignende skader. Vores aggregerede ansvar, der opstår fra denne erklæring eller Splitshift, vil IKKE overstige et beløb større end hunredde amerikanske dollars ($ 100) eller det beløb, du har betalt os i de foregående tolv måneder. Gældende lov kan muligvis ikke tillade begrænsning, eller undtagelse af erstatningsansvar eller tilfældige skader eller konsekvenser, så ovennævnte begrænses, eller undtagelse muligvis ikke kan finde anvendelse på dig. I sådanne tilfælde vil Splitshift’s ansvar begrænses, til det er tilladt ved anvendelse af loven.


12. Ændringer.

12.1. Vi kan fra tid til anden ændre eller regulere aftalen, eller nogen af vores af vores vilkår og politikker, der er nævnt i, eller som er inkorporeret i denne aftale.

12.2. Din fortsatte brug af tjenesterne, efter meddelelse om ændringerne af vores vilkår og politikker, udgør din accept af vores ændrede vilkår og politikker.


13. Feedback.

13.1. Din feedback hjælper os med at forbedre tjenesterne. Vær dog opmærksom på, at der er en chance for, at vi bruger den, og at du hermed tildeler os alle rettigheder, titel og interesse i netop brugen af dette. Til enhver feedback eller forslag, du måtte give os angående Tjenesterne forekommer, uden nogen ret til kompensation fra os. Du repræsenterer og garanterer, at du har autoriteten til at gøre det.


14. Nogle endelige betingelser.

14.1. Denne aftale er skrevet på dansk (Danmark). I det omfang enhver oversat version af denne aftale, er i konflikt med den danske version, kontrollerer den danske version.

14.2. Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og os om Tjenesterne, og erstatter alle forudgående repræsentationer, eller aftaler for Tjenesterne. Du bekræfter, at du ikke har været afhængig af forudgående repræsentationer eller aftaler. Overskrifter er kun til referenceformål, og udgør ikke en del af denne aftale.

14.3. Hvis du er en bruger, der interagerer med Splitshift Standard uden for Danmark, accepterer du at få dine personlige data overført til, og behandlet i Danmark.

14.4. Du accepterer at overholde alle eksport- og importlove og forskrifter i Danmark, samt andre relevante jurisdiktioner. Uden at begrænse det foregående, (a) repræsenterer og garanterer du, at du ikke er opført på nogen danske regeringsliste, over forbudte eller begrænsede parter eller ligger i (eller en statsborger i) et land, der er underlagt en danske regerings embargo, eller som har været udpeget af den danske regering som et ”terrorstøttende” land; (b) du vil ikke få adgang til eller bruge Splitshift Standard i strid med Danmarks eksportembargo, forbud eller begrænsning; og (c) du ikke vil forelægge Splitshift Standard nogen informationer, der kontrolleres i henhold til Danske regulativer.

14.5. Du og vi er enige om, at intet agentur, partnerskab, joint venture eller ansættelse oprettes, som et resultat af denne aftale, og at du ikke har nogen myndighed af nogen art, til at binde os på nogen måde.

14.6. Hvis vi undlader at håndhæve nogle perioder i denne aftale, eller ikke reagerer på en overtrædelse fra dig, vil det ikke blive betragtet som en fritagelse. Enhver afkald på denne aftale, skal ske skriftligt og underskrives af os.

14.7. Du må ikke overdrage eller overføre denne aftale eller nogen rettigheder eller forpligtelser heri, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi har ret til at tildele denne aftale, og enhver af dens rettigheder eller forpligtelser heri, uden varsel til dig. Denne aftale er bindende for hver part og dens respektive efterfølgere, arvinger, forvaltere, administratorer, eksekutorer og tilladte overdragelser.

14.8. Hvis en del af denne aftale, viser sig at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af nogen domstol, eller administrativt organ med kompetent jurisdiktion, vil denne bestemmelse blive afskåret, mens resten af denne aftale, forbliver i fuld kraft og virkning.

14.9. Vi er ikke ansvarlig for manglende, eller forsinket udførelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale, hvor fiaskoen skyldes noget, der er uden for vores rimelige kontrol (for eksempel handlinger fra Gud, naturkatastrofer, brand, oversvømmelse, terrorhandlinger, ondsindet skade, overholdelse med enhver lov eller regeringsordre eller mekanisk, elektronisk eller kommunikationsfejl eller forringelser).


Splitshift’s standard-politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Splitshift Standard giver brugere, inden for samme organisation, arbejdssted (”virksomhed“) eller samfund, som de er en del af, mulighed for at samarbejde, dele og opdage eller formidle arbejdsoplysninger. Denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der er en beskrivelse af, hvordan og hvornår dine oplysninger bliver indsamlet, anvendt og delt på Splitshift, når du har kollegaer, forretningspartnere eller andre medarbejder af Splitshift Standard platforme (der viser Splitshift-websteder, -apps og relaterede online-tjenester, der er knyttet til nuværende politik til beskyttelse af personlig information, herefter kaldet (”tjenesterne“). Denne politik om beskyttelse af personlig information, gælder til din brug af tjenesterne. Øvrige Splitshift-tjenester reguleres af deres egne vilkår.

VIGTIG MEDDELELSE: Vi giver virksomheder tilbud om Splitshift Small, Splitshift Medium eller Splitshift Enterprise, og dermed mulighed for at få kontrol over alle Splitshift Standard konti, som tilhører virksomhedens e-mail domæne (“opgraderede konti”), og opgradere disse konti til et nyt Splitshift Small, Splitshift Medium eller Splitshift Enterprise community. Det giver virksomhedens muligheder for at få adgang til, behandle og slette data, indsendelser eller som tidligere oplyst via tjenesterne fra opgraderede brugere, herunder alle filer og al kommunikation, alle grupper og alle Splitshift Chat beskeder.

Hvis du har meldt dig til Splitshift Standard via en e-mailadresse, et telefonnummer eller andre legitimationsoplysninger, der ikke er ejes af en virksomhed, men, du har delt indvendigt inden for et virksomhedsfællesskab (inklusive alle data, der er delt i grupper inden for det offentlige forretningsfællesskab og i Splitshift) Chat med opgraderede brugere), kan virksomheder, ved opgradering til et Splitshift Small, Splitshift Medium eller Splitshift Enterprise virksomhedsfællesskab, få adgang til og kontrollere over, alle den data, der er indsendt eller oplyst via tjenester, der er den offentlige virksomhedsgruppe eller finde virksomhedsfællesskaber. Det første er alle filer og al kommunikation, som tidligere er blevet delt, og som du fremover vil oplyse om at dele, der med opgraderede konti i den nye virksomhedsgruppe, eller det nye forretningsfællesskab, inklusive i Splitshift Chat med opgraderede brugere.

Hvis der vælges en virksomhed, der vælger på Splitshift Small, Splitshift Medium eller Splitshift Enterprise, skal du muligvis acceptere de nye vilkår på det nye kontor, herunder en ny politik om beskyttelse af personlig information og nye anvendelsesvilkår. Du kan få flere oplysninger om forskellene mellem Splitshift Standard og Splitshift Small, Splitshift Medium og Splitshift Enterprise og opgradere din konto.

Sørg for at få alle nødvendige samtykker og tilladelser, inden du sletter nogen information om andre brugere af tjenesterne, eller din virksomhed på Splitshift.


I. Hvilken type information indsamler vi?

Oplysninger, som du og andre giver os. Vi kan indeksere følgende typer information fra og om dig:

 • Indhold og anden information, du angiver, når du bruger vores tjenester, herunder den information du angiver, når du opretter en konto, opretter eller deler samt skriftlige beskeder eller kommuniker med andre indsamles. Det kan omfatte information i eller om det indhold, du angiver, f.eks. datoen for oprettelsen af en fil. Vi indsamler også information om, hvordan du bruger vores tjenester, f.eks. den type indhold, du ser eller interagerer med, eller hyppigheden eller varigheden af dine aktiviteter.
 • Kontaktoplysninger, f.eks. fulde navn og e-mailadresser samt andre kontaktoplysninger relateret til andre brugere (f.eks. telefonnumre eller e-mailadresse), som du vælger at overføre, synkronisere eller importere (f.eks. fra din personlige Splitshift-konto).
 • Stillingsbetegnelse, information om afdeling, rapporteringsstruktur og anden information, der er relateret til dette arbejde eller din virksomhed.
 • Kommunikation og information, som andre angivers, når brugerne benytter Splitshift’s tjenester. Det kan omfatte information om dig, f.eks. når andre deler eller kommenterer et billede af dig, afsender dokumenter til dig og besked eller overfører, synkroniserer eller importere dine kontaktoplysninger.
 • Indhold i al kommunikation på eller via tjenesterne.
 • Kommunikation mellem brugere, feedback, forslag og ideer, der sendes til os, eller anden information, som du giver os gennem din profil eller din virksomhedskontos, eller beder os om at bruge forskellige tjenester.
 • Information om personer og grupper, du har forbindelse til, og den måde, du interagerer med dem på, f.eks. de personer, du kommunikerer mest med, eller de grupper, som du ofte deler indhold med.
 • Eventuel andre informationer, du vælger at udføre, dele med andre brugere eller give os direkte via tjenesterne.


Oplysninger, som vi indsamler fra Splitshift’s selskaber og fra andre Splitshift tjenester.

Vi kan modtage information om dig, fra andre af vores Splitshift-tjenester, som du vælger at gøre brug af, f.eks. din personlige Splitshift konto og fra andre virksomheder, der ejes eller kørers fra Splitshift, som vi vælger med firmaets vilkår og politikker, til beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kan bruge disse oplysninger, som der er angivet i afsnittet “Hvordan bruger vi vores information?” i denne politik om beskyttelse af personlig information. Læs mere om Splitshift’s selskaber og deres politikker til beskyttelse af personlig information, samt om Splitshift’s datapolitik.

Oplysninger fra tredjepartspartnere. Vi modtager også information fra vores tredjepartere om at opsamle og bruge dine aktiviteter på og uden for Splitshift, f.eks. information fra en partner, i forlængelse af brugen af tjenesten.

Enhedsoplysninger/lokation. Vi kan indsamle information fra eller om computere, telefoner eller andre enheder, hvor du installerer eller får adgang til vores tjenester, inklusivt, men ikke begrænset til, enhedslokationer (inklusivt bestemte geografiske lokationer), f.eks. via GPS, Bluetooth eller wi-fi-signaler. Vi sammenligner eller tilslutter muligvis information, som vi indsamler fra dine forskellige forstærkere, for på denne måde at tilbyde dig ensartede tjenester, til alle dine forstærkere.

Log- og cookiedata. Vi indsamler automatisk nogle typer information, der udnævnes af din browser eller operativsystemet via tjenesterne, f.eks. din IP-adresse og andre browser eller forbedret Id’er, din browsertype, dette operativsystem, data om nedbrud, din internetudbyder, sider du har besøgt før og efter din brug af tjenester, dato og klokkeslæt for dette besøg, information om aktiviteter og håndterer dem (f.eks. links, du har klikket på, og sider, du har sat) i tjenesterne samt andre almindelige serveroplysninger (“log- og cookiedata”).

Vi kan også angive eller logge data, der lagres i cookies eller lokale lagerobjekter, så de automatisk indsamler disse oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om vores brug af cookies og relaterede teknologier, herunder hvad vi bruger dem til, ved at læse vores politik om cookies. Når du bruger tjenesterne, accepterer du vores brug af cookies og lignende teknologier, som identificeres i vores politik om cookies.

Din browser kan også indeholde indstillinger, der er relateret til disse teknologier. Se hjælp til din browser eller brug, for at få flere oplysninger om, hvor disse indstillinger er tilgængelige, hvad de gør, og hvordan de fungerer. Det er ikke sikkert, at vi genkender eller reagerer i browser- eller enhedssignaler om sporing, og nogle indstillinger kan styre dine brug af funktioner, vi kan tilbyde. Derudover gælder de indstillinger, der tilbydes i en browser eller enhed, kun for den bestemte browser eller enheder.


II. Hvordan bruger vi den information, vi indsamler?

Splitshift benytter informationer, som vi indsamler, til at levere, udvikle, forbedre og tjene penge på tjenester samt Splitshift-tjenester samt tjenester, der er leveret af Splitshift’s virksomheder. Eksempel på sådan brug bruger:

 • Kommunikation med brugere om deres brug af tjenesterne.
 • Forbedring og tilbud af sikkerhed, integritet og beskyttelse af tjenesterne til dig og andre brugere.
 • Drift, vedligeholdelse og forbedring af systemer og infrastruktur, som leverer tjenester og andre Splitshift-tjenester (vi bruger samme systemer og infrastruktur til at understøtte alle tjenester og Splitshift-tjenester). Vi kan f.eks. imødekommende nedbrudssøg fra din brug af tjenester, til at identificere og rette fejl, der også kan være til stede på Splitshift’s Tjenester.
 • Personliggørelse og tilpasning af dine oplevelser, som en del af vores levering af tjenester, inklusivt indhold, kommunikation eller emner (inklusivt betalt indhold), som du måske vil have interesse i, eller som er populær inden for dette forretningsfællesskab.
 • Udvikling af nye værktøjer, produkter eller tjenester, som vi kan udføre, der kan udvikle og berige din oplevelse gennem tiden.
 • Afsendelse af marketingmeddelelser, kommunikation med dig om vores tjenester og information til at formidle vores politik og vilkår. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.
 • Den samlede aktivitet på vores tjenester, og på Splitshift-tjenester på tværs af forskellige forstærkere, der betjenes eller bruges af den samme person, til at bruge tjenester og andre Splitshift-tjenester, som vi leverer.
 • Udførsel af data- og systemanalyser, herunder forskning, til forbedringer af Splitshift relateret tjenester.

III. Hvordan kan du slette denne information?

Under følgende omstændigheder kan vi dele de oplysninger, vi indsamler:

 • Du vil muligvis kunne vælge den målgruppe, du vil have at dele indholdet med, f.eks. når du deler indhold i en gruppe, eller når du bruger Split Shift chat. Det er dermed det netværksfællesskab eller community, som du vælger at kommunikere med gennem tjenesterne.
 • Med firmaer som udgør tilfælde, hvor virksomheder overtager kontrol over Split Shifts samfund som skrevet ovenfor, og i Split Shift standarder tjenestevilkår.
 • Med tjenesteudbydere fra tredjepart, som hjælper med at give tjenester eller deling af tjenesterne.
 • Med Splitshift’s virksomheder til anvendelse, som er anført ovenfor.
 • Med apps, websteder eller andre tjenester fra tredjepart, som du kan få forbindelse til via tjenesterne.
 • I forbindelse med en væsentlig virksomhedstransaktion, f.eks. salget af vores tjenester, en fusion, konsolidering, salg af aktivering eller usædvanlige situationer, hvor der kan forekomme konkurs eller insolvens, kan vi overføre dine Information til den nye ejer.
 • Til verificerede konti og aktiviteter, og til øget sikkerhed samt beskyttelse, og uden for vores tjenester og Splitshift tjenester, f.eks. ved underøget mistænkelig aktivitet, eller overtrædelser af vores vilkår eller politikker.
 • Som angivet eller autoriseret af dig på anden vis.

Vi kan også dele de oplysningerne, som vi indsamler, med tredjepartspartnere og kunder, som hjælper os med at give, og hjælper vores tjenester eller andre Splitshift-tjenester, eller som bruger vores annoncering eller relaterede produkter, mulighed for at give Splitshift Standard, adgang til formidling, som en gratis tjeneste til dig. Vi deler ikke information, som kan bruges til at identificere dig personligt (information som f.eks. Navn eller e-mailadresse, som kan bruges til at skrive til dig eller identificere dig) med vores partnere inden for annoncering, måling og analyse, medmindre du har givet tilladelse dertil. Vi giver muligvis partnerinformation om deres annoncers rækkevidde og effektivitet, uden at give information, der kan bruges til at identificere dig, eller hvis vi har en samlet information, så de ikke identificerer dig personligt.

Juridiske anmodninger. Vi åbner, gemmer og deler muligvis dine informationer, i forbindelse med eksempler på ransagningskendelser, retskendelser eller stævninger, hvis vi er i god tro, hvis vi er placeret her i henhold til gældende lov. Dette kan omfatte at reagere på juridiske anmodninger, hvis vi er i god tro om, en sådan reaktion er påkrævet i henhold til den lovende lov i den nye juridiske oversættelse, hvilken brugere der er i den nye jurisdiktion, og der er tale med internationalt anerkendte standarder. Vi åbner, gemmer og deler muligvis også information, når vi er i god tro for at registrere, forebygge og håndtere svindel og andre ulovlige aktiviteter, for at beskrive os selv, dig og andre, herunder som led i undersøgelser, eller for at forebygge dødsfald eller en overhængende risiko for legemsbeskadigelse. Vi kan f.eks. levere informationer til tredjepartspartnere om websiden eller om din konto, til at forhindre svindel og misbrug, inden eller uden for vores tjenester og andre Splitshift-tjenester. Oplysninger, som vi modtager om at bruge, tilgængelige gøre og muligvis bruge i en længere periode, hvis der er tale om retlig anmodning eller forpligtelse, en offentlig undersøgelse eller en undersøgelse af, og muligvis overtrædelse af vores vilkår eller politikker, eller på anden måde for at forebygge skade. Vi kigger måske også på informationer fra konti, der er blevet deaktiveret for overtrædelse af vores vilkår, i mindst et år for at forhindre ny misbrug eller andre overtrædelser af vores vilkår.

Aggregerede eller anonyme data. Vi kan også videregive oplysninger, som er blevet angivet, eller som på anden måde, ikke kan bruges til at identificere dig personligt, til tredjepart og associeret selskab, som bl.a. kan bruge information til analysator og tilbudsgiver, til at forbedre og give vores produkter og tjenester fra Splitshift virksomheder.

IV. Hvad er vores juridiske grundlag til databehandling?

Vi indsamler, bruger og deler data som er i besiddelse af, på ovennævnte mål:

 • I nødvendigt omfang for at kunne bruge vores tjenestevilkår.
 • I nødvendigt omfang for at kunne overholde vores juridiske forpligtelser.
 • Vi kræver et omfang til at modtage vores (eller andres) legitime interesser, herunder vores interesse i at give en nyskabende, personlig, sikker og rentabel service til vores brugere og samarbejdspartnere, medmindre disse interessere tilsidesætter dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger.

V. Hvordan kan du praktisere dine rettigheder i henhold til generelle regler om databeskyttelse?

Vi svarer til den generelle forordning om databeskyttelse, hvor du som bruger har ret til at få indsat i, berigtige og slette dine oplysninger, ligesom du har ret til at begrænse, og gøre indsættelser mod forskellige typer behandling af dine oplysninger. Dette inkluderer:

 • Ret til at gøre indsættelser mod vores behandling af dine data, hvor der accepteres direkte markedsføring. Du kan udøve retten ved brug af afmeldelseslinket i den relevante marketingkommunikation.
 • Ret til at gøre indsættelser mod vores behandling af dine oplysninger, hvor vi kan få adgang til vores eller tredjeparts legitime interesser. Du kan udøve retten ved når som helst, ved at bede os om på slette din konto.

VI. Opbevaring af data samt deaktivering og sletning af konto.

Vi har bekræftede data, indtil de ikke længere er beregnet til at kunne give vores tjenester, eller indtaste dine kontosletter, afhængighed af hvad der er først. Dette afgøres på individuel basis, og afhænger af elementer som type af data, årsag til indsamling og behandling af relevante juridiske eller driftsmæssige opbevaringsbehov.

Du kan når som helst slette din konto. Når du sletter din konto, sletter vi alle de ting, du har slået op. Hvis du ikke vil slette din konto, men gerne holde pause, ved brug af Splitshift Standard, og vi kan tilbyde dig til at deaktivere din konto i stedet for. Det kan tage ud til 90 dage at slette dataen, som er gemt på backupsystemer. Dine informationer er ikke tilgængelig på Splitshift efter denne periode.

VII. Hvordan får du adgang til at ændre informationen, vi har om dig?

Du kan se værktøjer til administration, adgang til og overførsel fra dine data i de generelle kontoindstillinger på Splitshift.

Du kan få adgang til, ret eller slette information, som du har tilføjet til tjenester, ved hjælp af værktøjer i selve tjenesterne (f.eks. kan du redigere dine profiloplysninger, og du kan åbne aktivitetsloggen eller du kan downloade og eksportere dine oplysninger via værktøjet Download dine oplysninger, som du finder under Kontoindstillinger), som vi leverer. Ændringerne af informationerne i tjenesten, træder øjeblikkeligt i kraft i det pågældende samfund, og Split Shift gemmer og lager dataen i en sikkerhedskopier i en kommerciel rimelig periode.

VIII. Sikkerhed og beskyttelse.

Vi bruger den information, vi har til at verificere konti og aktiviteter, og til øge sikkerhedsopgaver og beskeder, også uden for vores tjenester, f.eks. ved mistænkelige aktiviteter eller overtrædelser af vores vilkår eller politikker. Vi arbejder hårdt på, til at beskrive din konto ved hjælp af vores teams af teknikere, automatiske systemer og avanceret teknologi, f.eks. kryptering og maskinlæring. Vi kan f.eks. anvende automatisk teknologier til registrering af krænkende adfærd og indhold, f.eks. børneporno, som kan skade vores tjenester, andre brugere eller andre. Nogle dele af tjenester kan indeholde links til indhold, der vedligeholdes af tredjeparter, vi har ikke kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for disse tredjeparters politikker til beskyttelse af personlig information, og vi anbefaler, at du læser politikker om beskyttelse af personlig information på alle websteder, du besøger.

IX. Hvordan fungerer vores globale tjenester?

Via levering af tjenester og ved hjælp af brug af tjenesteudbydere, henvises der til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som bliver behandlet på forskellige lokationer i hele verden. Oplysninger, der indsamles inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Sam Splitshift), kan f.eks. blive overført til lande uden for EØS, i forbindelse med de programmer, der er skrevet i denne politik. Vi bruger standardkontraktklausuler, der er godkendt af EU-Kommissionen, og anvender EU-Kommissionens beslutninger om et tilstrækkeligt beskæftiget niveau om de lande, der er forbundet med dataoverførsler fra EØS til Danmark og andre lande.

X. Hvordan underretter vi dig om ændringer i denne politik?

Denne politik til beskyttelse af en personlig information, kan blive opdateret fra tid til anden. Når vi opdaterer politikken til beskyttelse af en personlig information, underretter vi dig på passende vis, ved ændringer af ikrafttrædelsesdatoen ovenfor, og den nye politik om beskyttelse af den personlige information på.

XI. Hvordan kan jeg kontakte Splitshift, hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål om denne politik til beskyttelse af personlig information, eller hvis du gerne vil læse mere om Splitshift, kan du kontakte os online eller via post til:


Splitshift, Inc.

Overgaden Neden Vandet 9A

11414 København K

Danmark


ELLER

Splitshift Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Irland (hvis du bor i EU).


Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren til SplitShift Ireland Ltd.

SplitShift Ireland Ltd. regulerer Irland af den irske databeskyttelsesmyndighed.

Sidste opdatering: 2. september 2019